Visca el proteccionisme?

Les economies més proteccionistes del món són les que millor se n'estan sortint de la crisi. En canvi, les més obertes i globalitzades són les que ho passen pitjor. Ho diu el New York Times.
"L'economista de Harvard Kenneth S. Rogoff va explicar a Davos (Suïssa) que la Índia, que comparativament és molt més restrictiva en el fluxe internacional de capitals, és ara el país més optimista. Sembla que l'economia del país creixerà aquest any en què pocs països ho faran.

Rogoff va citar a un alt executiu indi, que li va dir: 'Gràcies a Déu que tenim una potent estructura regulatòria al nostre sistema financer'.

En canvi, els països que s'havien obert més als mercats de capital internacionals, i que van intentar atreure inversions amb regulacions laxes, són els que pitjor ho estan passant. Islàndia era la meravella de l'ecomia mundial; ara està destrossada (...)"
Tot això és evident, però aleshores què fem: ¿tornem a tancar totes les economies? Rogoff diu més endavant que "la solució no pot ser l'autarquia financera". Ok. Però tampoc dóna una solució.
Aquest és un moment clau, com a mínim (si no més) per a la pròxima generació.
.