El cost de la documentació

Curiosa dada que publica el Times:

Durant tota la seva vida, cada anglès es gasta £1.000 (€1.121 al canvi d'avui) en documents d'identificació. Això inclou passaport + carnet d'identitat + carnet de conduir (calculant una mitjana d'edat de 80 anys).

El principal culpable d'això són els passaports, que a UK valen £72. A Espanya valen €20.

Comparativament, a Espanya surt molt més barat identificar-se. Aquest és el meu càlcul:

DNI: €100
Passaport: € 200
Carnet de conduir: €148 (no inclou l'autoescola i els exàmens, només la llicència i la renovació)
TOTAL: €448

Tot això calculant algú que es treu els documents als 10 anys (18 anys en el cas del carnet de conduir) i deixa de renovar-los als 80 anys.

El preu és menys de la meitat del que costa a UK. ¿Realment val la pena pagar el doble per a tenir una xarxa d'ambaixades molt més àmplia i uns serveis diplomàtics molt més complets?